کاشکی فریب

کاش دوباره فریبت را می‌خوردم ای عشق. کاش دوباره می‌گداختم در وهم سوزناکت. از تمنا لبریز می‌شدم. شوق چهره‌ام را برمی‌افروخت و غم، چشمهایم را می‌بارید. کاشکی انتظار لبریزم می‌کرد و زمان چندان به‌کندی می‌گذشت در غیابت که وزنه‌های سنگینش بر دوش از پایم می‌افکند و صد چندان به‌تندی در ادامه مطلب…

دریچه غیاب

«مرا بشنوید!»، «مرا ببینید!». دریچه این را می‌گوید. دریچه، برخلاف تصور در پی همدلی نیست. در پی همدلی خواستن است. برای همین است که مخاطب دریچه مهم‌تر و انسانی‌تر است تا صاحب آن. برای همین است که گوش دادن بسا اخلاقی‌تر است تا سخن گفتن. مگر نه اینکه شنیدن صادقانه، ادامه مطلب…

شکلات شادمانی

به دنبال قندی یا چیزی می‌گشتم برای صرف کردن چای. تو گویی چای هم ضمیری است یا فعلی یا زمانی که صرفش می‌کنند. و اگر نبود این دلخوشی کوچک نوشیدنی، خودم را، زمان را و نگفتن را باید با چه صرف می‌کردم تمام روز در این اتاق. القصه، درب جعبه‌ای ادامه مطلب…

خاطر که حزین باشد

چه باید بگویم. من و این همه پرسش پریشان‌کننده. من و این همه تردید، نه به آنچه که در پیش رو هست – اگر فردایی باشد البته – بلکه به هر آنچه دیروز بر من گذشته است؛ یا از دست من بر دیگران رفته. چه بگویم؟ عذر بخواهم؟ چه دردی ادامه مطلب…

میل و شرم

رابطه میان میل و شرم! این بود یکی از آن مفاهیمی که این همه سال در پی‌اش می‌گشتم تا عاقبت در این نوشتار از ترجمان یافتمش (اینجا):«چنان نومیدانه میل به خوردن داشتم که شرمسار می‌شدم. … میل فراوان شرم‌آور است. وقتی به چیزی اشتیاق داری، اگر خودت را از آن ادامه مطلب…

بی هیچ بهانه‌ای

«تو مال اینجا نیستی!» همه‌تان راست می‌گویید. حق با شماست. من مال اینجا نیستم. ای کاش گریخته بودم در آن روز تبدار. گرچه می‌دانم به هر کجا که می‌گریختم، صداها بلندتر می‌شد که «تو مال اینجا نیستی!» نمی‌دانم شاید دوست داشتم به جایی می‌رفتم که کسی از تعلق سخن نگوید، ادامه مطلب…