باید به قصه‌های دیگران گوش بدهی، اگر می‌خواهی ذاتشان را بشناسی. در عصر ما مردم دائماً روایت می‌کنند و روایت می‌شنوند. از این میان آنهایی را برمی‌گزینند و به یاد می‌سپارند که درونشان را به‌خوبی روشن می‌کند. اگر روزی دوباره بخواهم کسی را بشناسم – که البته خیلی بعید است – از او می‌خواهم دو سه تا روایت تأثیرگذار بر زندگی‌اش را تعریف کند؛ مثل داستان زوج عاشق، دزد تفنگ به دست و مرگ زنِ تنها در خانه و بعد مرگ مرد عاشق یا «چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد…». فراموش نکنیم که به قول آن اندیشه‌ورز معاصر «انسان، حیوانی است روایتگر».
0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.