گرایش‌های تازه فلسفه و به ویژه فلسفه اخلاق به سمت پرداختن به موضوعات هر روزه پیش می‌روند. به گمانم می‌شود از اخلاق خواستن هم سخن به میان آورد. چه در حوزه مصرف‌گرایی و چه عشق و اساساً حوزه نیاز. تأمل در این زمینه خط فکری تازه‌ای برایم خواهد بود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.