بعضی از عبارتها خاکستری تیره هستند، حتی تا حد زیادی مایل به سیاه، اما ظاهرشان غلط‌انداز است، سفید و بی‌آزار و گاهی هم درخشان. یکی از اینها «مرد باش و …» است. می‌خواهد یک جور شجاعت را به خورد آدم بدهد، گاهی هم خوب و بجا و اخلاقی به کار می‌رود، اما دیده‌ام که برای تهییج و توجیه استفاده می‌شود، بجای عذرخواهی از اشتباه؛ مثل فلانی که هرچه می‌خواست کرد و گفت و وقتی کار به گله‌گذاری غیرمستقیم رسید، نگفتن و صبر را به پای ترس و بی‌عرضگی تو گذاشت. یکی دیگر هم «کم آوردن» است؛ گاهی اوقات بوی خودپسندی و حق‌به‌جانب‌پنداری شدیدی از این عبارت به مشام می‌رسد، گویی در پی گرفتن خواست‌ها و غرایز وحشی‌مان کاملاً محق هستیم و وقتی شرایط یا خواست دیگری چنین اجازه‌ای را نداد، بجای درنگریستن به ذات خواسته‌مان، از برحق بودن خود دفاع و از ساز مخالف روزگار گله می‌کنیم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.