دلتنگم!
و در گوشم بگو:
درخت از ریشه‌هایش
چگونه دل ببرد؟
1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.