کوتاهی برخاسته بسیار است از دستانم،
کوه  – اما –
سرشکستگی را چگونه برتابد؟
1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.