درک خوب هندسه لابد ذهنی می‌خواهد منطقی و مهندسی که در قدر وسع من نیست. اما هنوز هم برایم سؤال است که چطور می‌گوییم خطوط موازی به هم نمی‌رسند، حال آنکه بیشترین همراهی را با هم دارند؟ یا خطوط متلاقی که گرچه به هم می‌رسند اما بعد از برخورد تا ابد از هم دور می‌شوند؟ اما از همه جالب‌تر مثلث است که اضلاعش سر در پی هم دارند. رسیدن آنها به هم در نقطه رخ می‌دهد و نقطه هم تکلیفش معلوم است، آنقدر کوچک است که تصورش هم نزدیک به محال می‌نماید. آنگاه همین مثلث نماد روابط بسته و معین و سردر پی هم است، مثل «مثلث هورمونی». از هندسه‌پردازان می‌پرسم، بهتر نبود مثلث اضلاعش موازی می‌بود!!!

پس‌نوشت: پاسخِ پرسشِ «مثلث هورمونی دیگر چه صیغه‌ای است؟» تا حدودی در خود سؤال مستتر است.

1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.