نمی‌دانم در این نیمسال از پس این دو برمی‌آیم یا نه. خیلی کم پیش آمده تدریس داشته باشم و حالا که در رودربایستی یکی از استادان باید درسی را تدریس کنم، نمی‌دانم از پسش برمی‌آیم یا نه. تا به حال که دو سه جلسه‌ای گذشته، شاید هم به سرانجام رسید، کسی چه می‌داند. اما داستان رانندگی برای من خیلی بغرنج‌تر است؛ این همه سال است و هنوز تعلق خاطری به آن پیدا نکرده‌ام. البته وجه مشترک هردویشان نوعی یقین، جسارت و عمل کردن است و در متن اجتماع و با دیگران بودن. عجیب است که بعضی کارها تا این اندازه می‌توانند دشوار باشند.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.