دوباره

بغضــیـم در انتظـار یــک شـانــه مـجـال؛
چشمی کـه به خون نشسته در خواب محال؛
گفتــی که بیــا دوبـــاره ققنـوس شــویـم؛
کـو شــوق؟ چـه آتشــی؟ کـدامین پروبال؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.