زمین گندید، آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ …

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.