درباره من

سلام. معمولاً «درباره من» یعنی شرحی که بگوید من کی‌ام، و چی‌ام و چه‌کار می‌کنم و چه‌کار خواهم کرد. اما چون خیلی از این مفاهیم بیشتر از نوع «شدن» هستند تا «بودن»، چیز زیادی نمی‌توان گفت. به هر حال من ابوالفضل توکلی شاندیز، بیشتر اهل ترجمه، کمی ادبیات و هنر و البته فلسفه‌ام.